• تلفن: 02122502873
  • ایمیل: info@sazebatis.com
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

دکوراسیون داخلی

نور و رنگ دو عنصر مهم در بزرگى و كوچكى فضا به شمار مى روند. اگر در اتاق نشيمن احساس خفگى مى كنيد اين تنها به خاطر تاريك بودن فضا و تيرگى رنگ ديوارها است. اگر دسترسى به پنجره برايتان وجود ندارد، با استفاده از لامپ و چراغ هاى سقفى و ديوارى و آباژور سعى كنيد اتاق را روشن تر و پرنورتر سازيد. قدم بعدى براى بزرگ جلوه دادن اتاق، به كار بردن رنگ هاى روشن براى نقاشى سقف و ديوارها است.