• تلفن: 02122502873
  • ایمیل: info@sazebatis.com
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

غرفه سازی

امروزه غرفه سازی نیز دستخوش تغییرات متعددی از جمله ورود متریالهای جدید شده است. به عنوان مثال در غرفه نمایشگاهی می توان از کفپوشهای آماده ام دی اف و پارکت استفاده کرد، بدون هیچگونه محدودیتی اجرا نمود. از آنجایی که مدت زمان غرفه سازی محدود است شرکت های غرفه ساز باید با برنامه ریزی دقیق و حساب شده فرآیند غرفه سازی را آغاز کنند. چرا که هر گونه تاخیر در اجرای غرفه سازی، منجر به عواقب جبران ناپذیری خواهد شد. غرفه سازی باید قبل از شروع مدت زمان تعیین شده در کارگاه غرفه ساز صورت بگیرد، سپس به محل نمایشگاه انتقال داده شده و در آنجا پیاده سازی شود.