17
جولای

رنگ و بررسی اهمیت و تاثیر ان در طراحی داخلی

رنگ در طراحي داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است. همگان مي دانيم كه افراد مختلف به رنگ هاي خاصي تمايل نشان مي دهند. استفاده از اين تمايل اشخاص به عنوان وسيله اي براي تشخيص شخصيت آنها موضوع بحث انگيزي است چرا كه افراد با يكديگر تفاوت دارند .

نقش رنگ در طراحی داخلی

هر يك از ما خصوصيات شخصي خاص خود را داريم و احساساتمان را به سبك و سياق خاص خود بيان مي كنيم .در جهان نمي توان دو نفر را يافت كه در ابراز احساساتشان پيرو شيوه يكساني باشند.

از طرف ديگر احساسات افراد به طرق مختلف قابل تضعيف و تحريك است و مثﻼ با تغيير محيطی كه در آن زندگي ميكنند به سبب الگوهاي روانشناسي به نتايج بهتري در ايجاد شادابي ، صمیمیت, آرامش افراد خانواده دست يافت .

رنگ

ويژگيهاي خيابان و كوچه اي كه خانه ما قرار دارد تركيب حجمي ، نورگیری, تقسيم بندي فضاهاي داخلي ، نحوه رنگ بندي و حتي مقياس به كار رفته همه و همه به عنوان فاكتورهاي مهمي براي تعريف يك مسكن مناسب عمل ميكنند .

ويژگيهاي فرهنگي , نوع روابط خانودگی و حریم های اجتماعی و غیره از جمله عواملی هستند که نیازهای روحی و جسمی ساکنین را تعریف می کنند و وظيفه يك طراح داخلي است كه تعاملي محكم بين موارد ياد شده با جنبه های عملکردی فضا برقرار سازد.

 عاملي مهم در طراحي فضا:

رنگ ها ميتوانند به شيوه هاي مختلف تاثيراتي بنيادين در زندگي بر جاي گذارند كه از جمله مهم ترين آنها ميتوان به تاثير آنها بر احساسات اشاره كرد .جهاني كه انسان متشكل از هزاران رنگ و توناليته هاي مختلفي است كه موجودات و اشيا را براي ما  جذاب تر و حتي به گونه اي معنوي عمیق تر نشان می دهند.

رنگ

هر كدام به سبب ويژگي هاي شيميايي و روانشناسانه ای که دارا هستند, منبع مهمی از انرژی، در جهت فزوني سﻼمت و نشاط روح و روان در انسان ها به شمار می روند.

جهاني تك رنگ, با تونالیته های محدودی را با طبیعت اطراف خویش مقایسه کنید و یا خود ساکن شهری سیاه و سفید بدانید, بدون هيچ كنتراستي و هيجاني .معناي زندگي تغيير يافته و سردی و مردگی بر همه جا حاکم می شود.

فضايي بي روح و عاري از هر جنب و جوشي كه تشنه جرعهاي رنگ است. مساله رنگ به سبب تاثیرات مهم روانشناسانه اش در مقوله شهر و فضاهاي معماري امري مهم به شمار می رود تا بدانجا که تخصصي با عنوان رنگ بندي و رنگ شناسي فضاهاي شهري در بين هنرمندان مطرح شده است .

هماهنگی و هارمونی

هماهنگي در رنگ مثل هماهنگي در نت هاي موسيقي است و از اهميت ويژهاي در ايجاد هارموني مناسب و چشم نواز به مانند قطعه موسيقي برخوردار است .

براي رسيدن به اهدافی همچون کارکرد مناسب, زیبایی بصری, هارمونی فضایی و تأثير محيطي و رواني مؤثر و مثبت در طراحي داخلي, مستلزم استفاده هماهنگ, منسجم, معنی دار و زیبا از عناصر طراحی است.

در یک طرح مطلوب همه عناصر و اجزاء در نسبت به تاثیرات کیفی و معنایی که به فضا اعمال می کنند در ارتباطی تنگاتنگ با هم قرار دارند.

بر این اساس ، موفقیت هر طرح بستگی کامل به چگونگی ترکیب عناصر و الگوهای سه بعدی فضا دارد. تجربه سالیان دراز كار با رنگ ثابت كرده است كه رنگ ها نيز مثل انسان ها از جهات مختلف با يكديگر مرتبط اند و سليقه ها و صفات مشتركي دارند و يا برعكس ناهموان و متضاد یکدیگرند.

رنگ

شاید تصور کنید که نارنجی و سرخ متضاد همند, در حالي كه در دايره رنگ كنار هم قرار می گیرند و دارای هارمونی هستند.

در اینباره بیشتر بدانید…