۱۴
مرداد

غرفه سازی و ۵  نکته مهم برای انتخاب طراح و سازنده ی غرفه

غرفه سازی و ۵  نکته مهم برای انتخاب طراح و سازنده ی غرفه: غرفه ها و سالن های تجاری کشورها در اختیار صاحبان کسب و کار ، بازرگانان و طرفداران و مخاطبان آنها می باشد و از آنها انتظار می رود که کارها را بدون عیب و نقص و به طور منظم انجام دهند . متخصصان و طراحان غرفه ها باید با توجه به ۵ نکته ی زیر استخدام شوند در غیر این صورت استخدام آنها ممکن نیست.

غرفه سازی۱- آیا شرکت تجربه ی لازم در غرفه سازی را دارد ؟

طراحی و ساخت غرفه ها نوعی معامله ی بزرگ برای شرکت محسوب می شود . پس شما نمی توانید یک طراح تازه کار را با یک رزومه ی کاری داخلی استخدام کنید ؛ برای این کار شما به یک طراح با طرح های ملی  بین المللی مناسب و چشمگیر نیاز دارید .

۲- آیا شرکت طرح مشخصی برای غرفه سازی دارد ؟

ازطرح ها و برند تجاری شرکت ها به عنوان هسته ی شرکت ها نام برده می شود و این غیر ممکن است که شرکتی از طریق برند تجاری خود به فکر جذب مشتری باشد بدون اینکه به اهداف مشتری فکر نکرده باشد . شما برای مشاهده ی عملکرد شرکت باید طرح ها و نمونه کارهای آن شرکت را مورد بررسی قرار دهید و دقت کنید که طرح ها به هیچ وجه تکراری نباشند .

این مقاله را هم مطالعه کنید

۳- آیا شرکت می تواند حوزه ی مسئولیت را شناسایی و بررسی کند ؟

یک طراح و سازنده ی حرفه ای کسی است که مهارت زیادی داشته باشد و بتواند سازماندهی غرفه های چند کشور را بدون هیچ خطا و سردرگمی انجام دهد .

غرفه سازی

۴- آیا شرکت راه حلی برای تأمین بودجه برای غرفه سازی دارد ؟

برنامه ریزی های مالی برمبنای هر پروژه شکل می گیرد . بعضی شرکت های تجاری اگر سود خوبی بدست بیاورند می توانند در مبلغ زیادی از هزینه هایشان در نمایشگاه های تجاری صرفه جویی کنند .

از سوی دیگر کارآفرینان نیز تمایل دارند هزینه ی کمتری پرداخت کنند . در نتیجه این طراحان و سازندگان غرفه ها هستند که باید این مطلب را درک کرده و بتواند راه حل هایی برای تأمین بودجه های متفاوت ارائه بدهند .

۵- آیا شرکت مورد سرزنش سازمان های دیگر قرار می گیرد ؟

این جا بحث از پول بیمه یا بازپرداخت نیست ؛ هر شرکت باید هر لحظه آماده ی بازخواست دیگران باشد و بتواند انگشت اتهام را از خودش دور کند . غرفه ها اهمیت اقتصادی زیادی دارند و توجه رسانه های زیادی را به خود جلب می کند به همین دلیل است که باید در حوزه ی صنعت بهترین و کارآمد ترین افراد را استخدام کرد .