۱۸
مهر

قوانین غرفه سازی

قوانین و مقررات فنی غرفه سازی :

( قوانین غرفه سازی)

غرفه پیش ساخته: به غرفه ای اطلاق می شود که توسط ستاد اجرایی نمایشگاه ساخته شده و شامل امکانات زیر است غرفه بندی لامپ روشنایی پریز برق دو عدد صندلی و یک عدد میز به ازای هر ۱۲ متر مربع نوشته کتیبه به زبان فارسی یا لاتین می باشد

غرفه خودساز: غرفه خودساز به غرفه ای اطلاق می شود که توسط مشارکت کننده طراحی  وساخته شود و رعایت قوانین و مقررات ذیل در ساخت ان الزامی می باشد

شرایط صدور مجوز برای ساخت غرفه های خود ساز: ( قوانین غرفه سازی)

۱-  معرفی نماینده تام الاختیار  شرکت پیمانکار ساخت غرفه  به مدیر فنی ستاد اجرایی نمایشگاه جهت هماهنگی در ایام غرفه سازی و تخلیه ی غرفه

۲- غرفه ها می بایست به صورت قطعات آماده به محل سالن انتقال یابد به نحوی که برای ساخت غرفه صرفاً نیازمند مونتاژ باشند

۳- استفاده از ادوات جوشکاری اره کاری و برش داخل فضا ممنوع می باشد در صورت رخ دادن هرگونه حادثه برای پرسنل غرفه‌های خود ساز مسئولیت امر متوجه پیمانکار و رسانه مربوط است

۴- غرفه های خود سازملزم به درج شماره غرفه اعلام شده از سوی ستاد اجرایی به صورت مشخص در تمام وجود غرفه می باشند

 

زمان تحويل غرفه، حمل كالا و غرفه‌آرايي ( قوانین غرفه سازی)

♦ نقشه‌هاي اجرايي و ساخت غرفه‌هايي كه توسط مشاركت‌كننده اجرا مي‌شود (غرفه بدون تجهيزات) بايد پس از تأييد ستاد برگزاري نمايشگاه به مديريت طراحي و غرفه‌آرايي شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تسليم گردد. حداكثر زمان ارايه نقشه به ستاد ۲۰ روز قبل از افتتاح نمايشگاه مي‌باشد. در اين خصوص دريافت و تكميل فرم‌هاي مربوطه از ستاد برگزاري نمايشگاه توسط طراح شركت‌كنندگان، ضروري مي‌باشد.

♦ شركت‌كنندگاني كه مايل به استفاده‌ از ارتفاع بيش از ۵/۲ متر براي ساخت و تزيين غرفه مي‌باشند، بايستي نقشه پيشنهادي خود را به واحد فني شركت سهامي نمايشگاه‌ها تسليم و پس از موافقت اقدام نمايند.

♦ واحد فني برگزاركننده نمايشگاه و مديريت طراحي و غرفه‌آرايي شركت سهامي نمايشگاه‌ها براساس اصول نمايشگاهي حق انجام هرگونه تغييري را كه لازم بدانند در طرح‌هاي ارايه شده، دارا مي‌باشند. در صورت عدول از تغييرات داده شده مديريت طراحي و غرفه‌آرايي شركت سهامي نمايشگاه‌ها نسبت به تغيير و تخريب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزينه‌هاي مربوطه را از شركت‌كننده اخذ مي‌نمايد.

♦ تحويل غرفه به مشاركت‌كنندگاني كه داراي ساخت و ساز نمي‌باشند و غرفه با تجهيزات درخواست نموده‌اند، حداكثر تا يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه انجام مي‌شود.

♦ زمان تعيين شده براي چيدمان كالاها روز قبل از افتتاح نمايشگاه تعيين شده است.

♦ كليه عمليات اجرايي و آماده‌سازي غرفه (ساخت و ساز) بايد ۴۸ ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه به اتمام برسد، به گونه‌اي كه غرفه قابل بهره‌برداري باشد، و كليه عمليات غرفه‌چيني ۲۴ ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه به اتمام برسد به صورتي كه نياز به هيچ‌گونه اقدامي تا زمان افتتاح نداشته باشد. قابل ذكر است كه متخلفين به ازاي هر ساعت اضافه حضور در غرفه موظفند تا ۱۰% از كل ارزش اجاره‌بها، غرفه را به عنوان ديركرد به برگزاركننده پرداخت نمايند.

♦ كليه وسايل اضافي، كارتن‌ها و صندوق‌هاي خالي مي‌بايست توسط شركت‌كنندگان از محوطه غرفه‌ها و نمايشگاه خارج گردند. در اين خصوص ستاد برگزاري نمايشگاه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

♦ شركت‌كنندگان بايستي حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پس از پايان نمايشگاه نسبت به تخليه غرفه‌هاي واگذاري اقدام و كالاهاي نمايشي را به خارج از سالن منتقل نمايند و مكان غرفه را همانند زمان تحويل در اختيار برگزاركننده قرار دهند در غير اين صورت برگزاركننده نسبت به تخليه غرفه اقدام و هزينه‌هاي آن از شركت‌كننده دريافت مي‌شود.

♦ فروش مستقيم كالا در غرفه و در دوران نمايشگاه مجاز نمي‌باشد. انعقاد قرارداد فروش و مذاكرات تجاري در نمايشگاه انجام و تحويل كالا به خريداران مي‌بايستي بعد از پايان نمايشگاه صورت گيرد.

♦ تردد وسائط نقليه در داخل سالن و روي موكت ممنوع است. بديهي است در صورت انجام، پرداخت هزينه‌ خسارت وارده به عهده شركت‌كننده مي‌باشد.

♦ از قرار دادن كالا در خارج از حريم غرفه، به ويژه در راهروها خودداري فرماييد این امر از مهمترین قوانین غرفه سازی می باشد

♦ نمايش هرگونه كالا، پوستر مربوط به محصولات خارجي در بخش داخلي غرفه‌ها ممنوع و در صورت عدم رعايت موارد فوق‌الذكر طبق مقررات هزينه‌ مشاركت به صورت ارزي محاسبه و دريافت خواهد شد.

♦ حضور نمايندگان غرفه‌ها ۱ ساعت قبل از شروع كار نمايشگاه و نيم ساعت بعد از اتمام وقت روزانه نمايشگاه در غرفه‌ها ضروري است.

♦ به منظور تشخيص نمايندگان معرفي شده و تسهيل در ورود و خروج آن‌ها از سالن‌ها، نصب كارت شناسايي ضروري است.

♦ در صورت مفقود شدن هرگونه شيئي از داخل غرفه مراتب را سريعاً به صورت كتبي و با ذكر مشخصات دقيق كالاهاي مفقودشده به مسئول سالن اعلام فرماييد.

♦ نظر به اينكه در دوران برگزاري نمايشگاه هر روز رأس ساعت ۸:۳۰ صبح درب سالن‌ها به منظور انجام امور نظافت باز خواهد شد، توصيه مي‌نماييم كه يك نماينده رأس ساعت مشخص شده در محل غرفه حضور داشته باشد.

 

قوانین غرفه سازی