دکوراسیون داخلی
دکوراسیون داخلی

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : تهران ، ونک
کارفرما : شرکت محترم جنرال الکتریک

توضیحات پروژه

طراحی دکوراسیون داخلی اداری، فضای مدیریت و پرسنل

ایده های طراحی در این پروژه

اعضای پروژه