اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : نمایشگاه بین المللی تهران
کارفرما : شرکت محترم آرامان لار

توضیحات پروژه

ساخت غرفه ۲۰۰ متری آرامان لار در سالن ۳۸B نمایشگاه بین المللی تهران سال ۹۶